BDAR

Sirvėta Landschaftsreservat

55.190, 26.274
How to get?

Data

Year of establishment

2021 year

Area

2483 he.

Steigimo tikslai

Sirvėtos kraštovaizdžio draustinyje saugomas raiškus stačiašlaitis dubaklonis su sudėtinga Bėlio, Sėtikio, Sirvėtos, Staškinės, Kančiogino pratekamųjų ežerų sistema, Lukšiškių sausklonis ir Sėtikio atragis, natūralių biotopų įvairovė su paprastaisiais kardeliais, dėmėtomis bei baltijinėmis gegūnėmis, ūdrų ir baltųjų kiškių buveinėmis, unikalios kalkingos paežerinės žemapelkės, paežerėse dažnos kalkingos atodangos ir savitos planinės struktūros Kančiogino miestelis su vertingais liaudies architektūros kompleksais.