BDAR

Seskine slope Geomorphological Reserve

54.708, 25.262
How to get?

Data

Year of establishment

1996 year

Area

28 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti fliuvioglacialinių Neries slėnio šlaitų fragmentą.