BDAR

Senoji Rusne ornithological reserve

55.141, 21.754
How to get?

Data

Year of establishment

2005 year

Area

94 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti juodųjų žuvėdrų (Chlidonias niger), griežlių (Crex crex), bei migruojančių baltakakčių žąsų (Anser albifrons) sankaupų vietas.