BDAR

Salanto žemupys Hidrographical Reserve

56.005, 21.539
How to get?

Data

Year of establishment

1995 year

Area

1119 he.

Steigimo tikslai

Salanto žemupio hidrografiniame draustinyje saugoma natūrali Salanto upės senslėnio atkarpa ir natūrali upės vaga, Blendžiavos upelio ir Salanto upės santaka, Europos Bendrijos svarbos šienaujamų mezofitų pievų, rūšių turtingų smilgynų buveinės, saugomų gyvūnų rūšių, ypač griežlės, tulžio, mažosios nėgės, populiacijos.