BDAR

Salantai städtisches Reservat

56.059, 21.570
How to get?

Data

Year of establishment

1995 year

Area

36 he.

Steigimo tikslai

Salantų urbanistiniame draustinyje saugoma Salantų miesto istorinės dalies urbanistinė (planinė, erdvinė, tūrinė) struktūra, tradicinis teritorijos ir atskirų sklypų užstatymo tipas, tradicinė statinių architektūrinė išraiška bei kultūros paveldo objektai ir jų aplinka bei archeologinis sluoksnis.