BDAR

Salagiris Forest Birch Genetic Reserve

55.854, 25.342
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

11 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Salagirio miško karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.