BDAR

Rudnia Forest Pine Genetic Reserve

54.062, 24.671
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

25 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Rudnios miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.