BDAR

Romainių ąžuolynas (eichenholz) Botanischer-zoologischer Versicherung

54.926, 23.818
How to get?

Data

Year of establishment

2015 year

Area

35 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Romainių ąžuolyno ekosistemą, ypač siekiant išsaugoti niūriaspalvio auksavabalio (Osmoderma eremita), aštuoniataškio auksavabalio (Gnorimus variabilis), marmurinio auksavabalio (Liocola lugubris), ąžuolinio skaptuko (Xestobium rufovillosum), pūzrinio skydvabalio (Ostoma ferruginea) populiacijas, taip pat Europos Bendrijos svarbos natūralią 9180 *griovų ir šlaitų miškų buveinę, užtikrinti palankią saugomų rūšių ir natūralios buveinės apsaugos būklę, sudaryti sąlygas vykdyti saugomų rūšių ir natūralios buveinės stebėseną, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę ir būklę, sudaryti sąlygas analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms, užtikrinti gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą.