BDAR

Rimašiai ethnokulturelles Reservat

54.241, 25.608
How to get?

Data

Area

222 he.

Steigimo tikslai

Rimašių etnokultūriniame draustinyje saugomi Pupiškių ir Rimašių etnokultūriniai gatviniai rėžiniai kaimai su savita planine, erdvine, tūrine ir užstatymo struktūra, kaimų rėžine žemėnauda, kultūros paveldo objektai ir jų aplinka, tradicinė statinių architektūrinė išraiška, etninės tradicijos bei tradicinė gyvensena.