BDAR

Rašai Hydrographical Reserve

55.761, 25.733
How to get?

Data

Year of establishment

1996 year

Area

923 he.

Steigimo tikslai

Rašų hidrografiniame draustiniuose saugomas protakinis vingiuotos kranto linijos Rašų ežeras, užpelkėjusios jo pakrantės ir Šventosios upės ištakos.