BDAR

Radviloniai Forest Pine Genetic Reserve

55.810, 23.745
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

3 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Radvilonių miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) miško populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.