BDAR

Pusgudžiai Forest Ash Genetic Reserve

55.903, 22.848
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

8 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Pusgudžių miško paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.