BDAR

Purviai Naturschutzgebiet

56.166, 22.588
How to get?

Data

Year of establishment

1995 year

Area

108 he.

Steigimo tikslai

Purvių gamtiniame rezervate saugomas unikalus gamtinis kompleksas, susidedantis iš natūralios Uogio upelio slėnio atkarpos, brandžių eglynų ir drebulynų su saugomų augalų augavietėmis, saugomų paukščių – mažųjų erelių rėksnių, žaliųjų meletų, juodųjų gandrų perimvietėmis ir maitinimosi plotais, gausia entomofauna.