BDAR

Prusagale Geomorphological Reserve

55.948, 24.990
How to get?

Data

Year of establishment

1988 year

Area

274 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Pyvesos upės senslėnio fragmentą su raiškia fliuvioglacialinių protakų sistema.