BDAR

Plateliai städtisches Reservat

56.041, 21.814
How to get?

Data

Area

57 he.

Steigimo tikslai

Platelių urbanistiniame draustinyje saugomas istoriškai susiformavęs Platelių miestelio radialinis gatvių tinklas, vedantis į aikštę, ir tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja išlikęs būdingas vieno ir dviejų aukštų užstatymas, Platelių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių ansamblis ir Platelių dvaro sodybos kompleksas.