BDAR

Pilvingis Ornitological Reserve

54.234, 24.275
How to get?

Data

Year of establishment

2002 year

Area

40 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti natūraliai susiformavusius pelkinius biotopus ir pelkėjantį ežerą, tipiškas tokioms buveinėms būdingas augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų ir į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų rūšių buveines. Šios teritorijos unikalumą lemia tai, kad čia gyvena po vieną didžiųjų baublių, gulbių nebylių, nendrinių lingių porą. Taip pat aptikta labai reta Lietuvoje baltaskruosčių žuvėdrų rūšis. Šioje teritorijoje peri juodosios žuvėdros, rudagalviai kirai, juodieji gandrai, pilkieji garniai ir kt. rūšių paukščiai.