BDAR

Pelesa Botanischer-zoologischer Versicherung

54.018, 24.777
How to get?

Data

Year of establishment

2002 year

Area

192 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti natūralią Pelesos upelio vagą ir hidrologinį režimą, bei didelius tarpinės pelkės ir žemapelkių plotus, teritorijai būdingas augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų ir į Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių buveines. Šioje teritorijoje auga ypač retos saugomos rūšys - pelkinė laksva bei pievinis plauretis. Daug saugomų vabzdžių rūšių. Ši teritorija ypač unikali švygždų gausumu.