BDAR

Peleniai Botanischer-zoologischer Versicherung

54.450, 23.085
How to get?

Data

Year of establishment

2015 year

Area

27 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti saugomas rūšis: didįjį auksinuką (Lycaena dispar), šarvuotąją skėtę (Leucorrhinia pectoralis), baltakaktę skėtę (Leucorrhinia albifrons), jų buveines, taip pat Europos Bendrijos svarbos natūralias 6210 stepinių pievų, 7140 tarpinių pelkių ir liūnų buveines, ir užtikrinti palankią saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos būklę, sudaryti sąlygas vykdyti saugomų rūšių ir natūralių buveinių stebėseną, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę, sudaryti sąlygas analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms.