BDAR

Pavinkšniai Forest Oak Genetic Reserve

55.298, 23.663
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

33 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Pavinkšnių miško paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.