BDAR

Paryžinė Forest Pine II Genetic Reserve

54.939, 23.470
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

33 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Paryžinės miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.