BDAR

Parubežio Forest Pine Genetic Reserve

55.504, 21.535
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

3 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Parubežio miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.