BDAR

Palšinė telmologische Reserve

55.668, 26.138
How to get?

Data

Year of establishment

2001 year

Area

381 he.

Steigimo tikslai

Palšinės telmologiniame draustinyje saugomas pelkių kompleksas su Europos Bendrijos svarbos pelkių ir miškų buveinėmis, saugomų pelkių ir miško paukščių (jerubė, gervė, žvirblinė pelėda, juodoji meleta) rūšių buveinės; saugomų augalų (raudonoji gegūnė) augavietės ir žirgelių (mažoji nehalenija, mažoji išnura, grakščioji, baltakaktė ir šarvuotoji skėtės) buveinės.