BDAR

Pakalnė Polder Landschaftsreservat

55.304, 21.311
How to get?

Data

Year of establishment

2001 year

Area

2705 he.

Steigimo tikslai

Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinyje saugomas vasaros polderių kraštovaizdis su gausiomis Nemuno protakomis, seniausia Lietuvoje vandens kėlimo stotis, Uostadvario švyturys, saugomų paukščių (didžiojo baublio, nendrinės ir pievinės lingių, jūrinio erelio, švygždos, plovinės vištelės, griežlės, avocetės, gaiduko, stulgio, meldinės nendrinukės, paprastosios medšarkės, sodinės startos) perimvietės ir migruojančių paukščių (gulbės giesmininkės, mažosios gulbės, baltakaktės ir pilkosios žąsų, baltaskruostės berniklės, cyplės, smailiauodegės, pilkosios, šaukštasnapės ir kuoduotosios ančių, didžiojo ir mažojo dančiasnapių, jūrinio erelio) poilsio vietos.