BDAR

Pajieslis Geomorphological Reserve

55.353, 23.692
How to get?

Data

Year of establishment

1992 year

Area

481 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti deglaciacijos fazės metu suformuoto pakraštinio moreninio gūbrio fragmentą.