BDAR

Pabalvė Forest Pine Genetic Reserve

55.997, 22.591
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

7 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas Išsaugoti Pabalvės miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.