BDAR

Niedus ornithological reserve

54.017, 23.585
How to get?

Data

Year of establishment

2005 year

Area

118 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti upinei žuvėdrai (Sterna hirundo) svarbias teritorijas