BDAR

Netiesos Hydrographical Reserve

54.192, 24.115
How to get?

Data

Area

448 he.

Steigimo tikslai

Netiesų hidrografiniame draustinyje saugomi Apsingės ir Kempės upeliai, unikalūs Netiesų ežerėliai, Europos Bendrijos svarbos ežerų, pelkių ir miškų buveinės, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių (ūdros, mažosios nėgės, kūjagalvio, didžiojo auksinuko, pelkinės uolaskėlės) populiacijos, miškinės plikaplaiskės, mažosios suktenės, jūrinio erelio buveinės.