BDAR

Neringa thalassologische Reserve

55.504, 21.013
How to get?

Data

Year of establishment

2011 year

Area

12537 he.

Steigimo tikslai

Neringos talasologiniame (jūriniame) draustinyje saugomos seklios jūros priekrantės povandeninio kraštovaizdžio ekosistemos su Europos Bendrijos svarbos buveinėmis.