BDAR

Nemuno Kilpos Hydrographical Reserve

54.581, 24.011
How to get?

Data

Area

1348 he.

Steigimo tikslai

Didžiųjų Nemuno kilpų hidrografiniame draustinyje saugoma visoje ledyninio reljefo paplitimo zonoje unikalaus pobūdžio ir masto Didžiųjų Nemuno kilpų (Punios, Balbieriškio, Prienų ir Birštono) hidrografinė struktūra.