BDAR

Milašaičiai Forest Pine Genetic Reserve

55.856, 21.892
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

31 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Milašaičių miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.