BDAR

Mikytai Forest Birch Genetic Reserve

55.124, 21.929
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

1 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Mikytų miško karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.