BDAR

Mikoliškės Forest Spruce Genetic Reserve

55.821, 21.502
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

8 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Mikoliškių miško paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.