BDAR

Meškapieviai Forest Pine Genetic Reserve

54.632, 23.853
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

150 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Meškapievių miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.