BDAR

Meškai Botanischer-zoologischer Versicherung

55.206, 22.338
How to get?

Data

Year of establishment

2011 year

Area

146 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Europos Bendrijos svarbos rūšis: kraujalakinius melsvius (Maculinea teleius), didžiuosius auksinukus (Lycaena dispar), Europos Bendrijos svarbos gamtines buveines: 2330 nesusivėrusias žemynines smiltpieves, 3150 natūralius eutrofinius ežerus su plūdžių arba aštrių bendrijomis, 6210 stepines pievas, 6230 *rūšių turtingus briedgaurynus, 6270 *rūšių turtingus smilgynus, 6430 eutrofinius aukštuosius žolynus, 6450 aliuvines pievas, 6510 šienaujamas mezofitų pievas, 9070 medžiais apaugusias ganyklas ir užtikrinti palankią saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos būklę.