BDAR

Merkinė Geomorphological Reserve

54.182, 24.210
How to get?

Data

Area

313 he.

Steigimo tikslai

Merkinės geomorfologiniame draustinyje saugomas priešpaskutinio apledėjimo suformuotas raiškus moreninis volas, Dzūkų aukštumų pietinių atšlaičių reljefo etalonas su saugomų gyvūnų rūšių, ypač balinio vėžlio, putpelės, plėšriosios medšarkės buveinėmis.