BDAR

Medžioklės pelkė (Jagdsumpf) telmologische Reserve

55.248, 21.467
How to get?

Data

Year of establishment

1995 year

Area

364 he.

Steigimo tikslai

Medžioklės pelkės telmologiniame draustinyje saugomas vienas didžiausių regione polderių supamas itin vertingas botaniniu požiūriu miškingas pelkinis kompleksas su Europos Bendrijos svarbos pelkių ir miškų buveinėmis.