BDAR

Medžioklė Forest Birch Genetic Reserve

54.669, 25.697
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

2 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Medžioklės miško karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.