BDAR

Medsėdžiai Geomorphological Reserve

56.059, 21.804
How to get?

Data

Year of establishment

1997 year

Area

100 he.

Steigimo tikslai

Medsėdžių geomorfologiniame draustinyje saugoma Platelių duburiui būdingo plokščiakalvių reljefo etalonas – Medsėdžių limnokeimas – su saugomų vabzdžių buveinėmis.