BDAR

Mažaičiai Forest Pine Genetic Reserve

55.870, 23.659
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

14 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Mažaičių miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.