BDAR

Margupis Botanisch Versicherung

55.148, 23.467
How to get?

Data

Year of establishment

2012 year

Area

25 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti teritorijoje randamas saugomas augalų rūšis: dygiąją slyvą (Prunus spinosa), melsvąjį gencijoną (Gentiana cruciata), jų buveines, taip pat Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines: 5130 kadagynų, 6210 stepinių pievų, ir užtikrinti palankią saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos būklę; užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą, ekologinę pusiausvyrą; vykdyti natūralių buveinių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę; analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms; propaguoti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.