BDAR

Margavoniai Forest Oak Genetic Reserve

55.741, 23.711
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

21 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Margavonių miško paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.