BDAR

Lyduvėnai Landschaftsreservat

55.475, 23.135
How to get?

Data

Year of establishment

1996 year

Area

3513 he.

Steigimo tikslai

Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinyje saugomas unikalus Dubysos vidurupio slėnio kairiosios pusės skersraguvių kompleksas, Kalniškių kaimo apylinkės, Dubysos upės vagos vingiai ir senvagės, gilus, siauras, stipriai šakotas Dratvinio erozinis kompleksas, Lapišės žemupio vingiuota upės vaga, Europos Bendrijos svarbos miškų (žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai) ir pievų (stepinės pievos, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, šienaujamos mezofitų pievos) buveinės su saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač trilapės blignos, baltijinės gegūnės, šalmuotosios ir vyriškosios gegužraibių, žalsvažiedės blandies, dygiosios slyvos, melsvojo gencijono, totorinės maludės, lašišos, griežlės, tulžio, ūdros, kraujalakinio melsvio buveinėmis, Lyduvėnų piliakalnių kompleksas, aukščiausias Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio tiltas.