BDAR

Luknė Geomorphological Reserve

55.390, 23.282
How to get?

Data

Year of establishment

2006 year

Area

1155 he.

Steigimo tikslai

Luknės geomorfologiniame draustinyje saugomas platus Dubysos erozinis slėnis su raiškiais eroziniais kairiųjų intakų slėniais ir smulkiai raguvotais dešiniaisiais šlaitais, Dubysos upės vaga su senvagių fragmentais, Europos Bendrijos svarbos pievų (stepinės pievos, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, šienaujamos mezofitų pievos) ir miškų (žolių turtingų eglynų, skroblynų, griovų ir šlaitų miškai) buveinės su saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač melsvojo gencijono, raudonosios ir baltijinės gegūnių, žalsvažiedės blandies, totorinės maludės, tulžio, griežlės, ūdros, lašišos, kraujalakinio ir gencijoninio melsvių, didžiojo auksinuko, pietinio perlinuko, pievinio satyriuko buveinėmis, Padubysio piliakalnis.