BDAR

Linkava Hydrographical Reserve

55.522, 24.123
How to get?

Data

Year of establishment

1998 year

Area

161 he.

Steigimo tikslai

Linkavos hidrografiniame draustinyje saugoma Linkavos žemupio struktūra, vertingos natūralių pievų buveinės.