BDAR

Lietava Hydrographical Reserve

55.029, 24.477
How to get?

Data

Year of establishment

1992 year

Area

137 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti natūralią Lietavos upelio atkarpą.