BDAR

Liepgiriai Forest Pine Genetic Reserve

55.093, 22.470
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

54 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Liepgirių miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.