BDAR

Lauko Soda Botanischer-zoologischer Versicherung

55.885, 22.274
How to get?

Data

Year of establishment

2000 year

Area

64 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti natūralią pelkę su ežeru ir šiam kompleksui būdingus biotopus, augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų ir saugomų rūšių buveines, biologinę įvairovę.