BDAR

Laučynė Landschaftsreservat

55.175, 23.685
How to get?

Data

Year of establishment

1992 year

Area

361 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti būdingą Nevėžio moreninės lygumos kraštovaizdį.