BDAR

Latežeris Forest Pine Genetic Reserve

53.983, 24.164
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

18 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Latežerio miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.