BDAR

Kylininkai Landschaftsreservat

54.516, 22.763
How to get?

Data

Area

1563 he.

Steigimo tikslai

Kylininkų kraštovaizdžio draustinyje saugomas raiškus Kylininkų tarpliežuvinio moreninio masyvo kraštovaizdis, pasižymintis reljefo sąskaida, gausiais nedidelio ploto pelkiniais kompleksais, botaninėmis ir zoologinėmis vertybėmis: saugomų augalų – dėmėtųjų gegūnių, vyriškųjų gegužraibių, paprastųjų kardelių, pievinių plaurečių, vėjalandžių šilagėlių populiacijomis, saugomų paukščių – juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių, gervių, švygždų, griežlių, žaliųjų meletų buveinėmis, kūmučių, machaonų, marmurinių auksavabalių, medicininių dėlių buveinėmis.